Er werd geopteerd voor overstekend afgerond glas.

;