213_2015-07

De wintertuin kan langs beide kopse zijden geopend worden met een dubbele deur.

;